Uhlí

11. září 2006 v 17:58 | 01xxx@centrum.cz |  Paliva
V automatických kotlích lze spalovat hnědé nebo černé uhlí malé zrnitosti.

HNĚDÉ UHLÍ
Bohužel v naší malé zemičce v součané době kutáme jen uhlí hnědé hnědé tzv. ořech II. Cena je zatím velmi výhodná, takže je to uhlí velmi oblíbené.
Ke koupi je uhlí Mostecké a ze Severočeský dolů Bílina. Mostecké uhlí má vyšší obsah síry a proto není vhodné pro střední zdroje (200 kW a výše). V ostatních parametrech je uhlí je téměř shodné.
obsah síry - 0,8% (Severočeské doly-Bílina), 1,7% (Mostecké)
výhřevnost - 17,6% (Severočeské doly-Bílina), 19,8 MJ/kg (Mostecké)
měrná hmotnost - cca 720 kg/m3
ČERNÉ UHLÍ
Černé uhlí které by bylo vhodné pro automatické kotle se v ČR nekutá. Lze dovézt z Polska, ale to se týká jen občanů v pohraničí, protože zatím se uhelné sklady moc nenamáhají.
Situace se ale může změnit, ceny polského uhlí jsou zajímavé a po zvýšení ceny hnědého uhlí (je avizováno již od 01.01.2007) možná bude černé uhlí výhodnější.
obsah síry - 0,5 až 1%
výhřevnost - 25 až 29 MJ/kg
měrná hmotnost - cca 750 kg/m3
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Qth Qth | E-mail | 29. ledna 2008 v 9:20 | Reagovat

Zdravím,

Nevíte prosím někdo kde najdu srovnání výhřevnosti a obsahu nespalitelných částí u hnědého uhlí pro Mostecké a Ledvické ? Zajímal by mne korektní údaj, nikoli reklama prodejce. Třeba nějaký výzkum či článek .. děkuji

2 Milan Hrudka Milan Hrudka | E-mail | 10. února 2010 v 14:04 | Reagovat

Toto by mne také zuajímalo. Naposledy jsem měl 30q ledvic, nyní jsem si nechal dovézt 30q mosteckého ořechu2. Překvapilo mě, že sklep byl o dost plnější. Napřed jsem se domníval, že jsem byl pří prvním dovozu trochu ošizen. Pak mi to ale nedalo a zvážil jsem oba druhy uhlí ve 20 litrovém kbelíku. Měření jsem pro přesnost prováděl 2x. V daném 20 l objemu jsem se jednou lišil o 0,3kg
V  úvodním článku pisatel píše, že mostecké a ledvické uhlí mají 720 kg/kubický metr.
Při měření jsem došel k váhám:
ledvický O2 = 716kg
mostecký O2 = 655kg

Tím se mi vysvětlil větší objem dovezeného mosteckého uhlí, přestože je daleko drobnější, řekl bych poloviční než u ledvic. Výrobce uvádí vyšší hodnotu výhřevnosti, tak jsem zvědavý. Milan Hrudka

3 Goyard Luggage Goyard Luggage | E-mail | Web | 27. července 2012 v 15:22 | Reagovat

You guys have a wonderful website intending the following, KIU!

4 Nike Air Jordan 11 Nike Air Jordan 11 | E-mail | Web | 27. července 2012 v 17:27 | Reagovat

How's it going? I enjoyed reading through this publish. My husband and I have been researching for this kind of article with the longest time and We know that your details about the issue at hand is spot on. I'll be certain to introduce this posting to my neice. Can you tell me how to acquire your new RSS feed? Continue to keep on blogging!

5 Cheap Jordans Cheap Jordans | E-mail | Web | 29. července 2012 v 22:15 | Reagovat

Sweet write-up.

6 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 31. července 2012 v 15:16 | Reagovat

Incredibly cool! I assistance your view!

7 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 4. srpna 2012 v 1:56 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

8 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 8. srpna 2012 v 17:11 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

9 Celine Luggage Bag Celine Luggage Bag | E-mail | Web | 13. srpna 2012 v 13:06 | Reagovat

Many thanks for your good publish. I'll take the notes you've written.

10 Coach Bags Outlet Coach Bags Outlet | E-mail | Web | 13. srpna 2012 v 22:08 | Reagovat

Hi! Your publish rocks and can be a great study!

11 Jimmy Choo Handbags Jimmy Choo Handbags | E-mail | Web | 15. srpna 2012 v 5:40 | Reagovat

This blog site is great. How did you come up witht he idea?

12 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 17. srpna 2012 v 13:12 | Reagovat

thank you for sharing the info..

13 Jimmy Choo Sale Jimmy Choo Sale | E-mail | Web | 18. srpna 2012 v 8:10 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

14 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 21:46 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

15 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 21:58 | Reagovat

Hi, thank you so a great deal for these ideas!

16 Celine Luggage Bag Celine Luggage Bag | E-mail | Web | 21. srpna 2012 v 19:39 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

17 Goyard Luggage Goyard Luggage | E-mail | Web | 23. srpna 2012 v 7:42 | Reagovat

As usual this was a thoughtful submit today. You make me want to preserve coming back and forwarding it my followers?-.

18 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 24. srpna 2012 v 1:03 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

19 Louis Vuitton Purses Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 25. srpna 2012 v 20:21 | Reagovat

Incredibly inspiring article, Thank you !?!

20 Cheap Louis Vuitton Purses Cheap Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 30. srpna 2012 v 13:11 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

21 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 3. září 2012 v 16:35 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

22 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 7. září 2012 v 13:03 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

23 Gucci Bags Gucci Bags | E-mail | Web | 7. září 2012 v 17:48 | Reagovat

Funny, I was discussing this thing with my older sister the other day, now I'll have one particular much more argument in my hand when it'll appear to confrontation when once more.

24 Coach Factory Outlet Online Coach Factory Outlet Online | E-mail | Web | 7. září 2012 v 19:03 | Reagovat

I found your blog site on google and check several of the early posts. Continue to keep up the good work. I just added up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking forward to reading through far more from you later on!

25 Coach Bags Coach Bags | E-mail | Web | 8. září 2012 v 19:41 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

26 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 9. září 2012 v 0:13 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

27 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 10. září 2012 v 15:21 | Reagovat

This article may possibly be mentioned on Twitter by someone. genuinely?

28 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 11. září 2012 v 21:59 | Reagovat

This blog site is great. How did you come up witht he idea?

29 Cheap Coach Handbags Cheap Coach Handbags | E-mail | Web | 13. září 2012 v 5:23 | Reagovat

You've got your point via a great deal far better than I at any time could, thank you!

30 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 14. září 2012 v 5:41 | Reagovat

Yes! I agree what you say!

31 Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online | E-mail | Web | 15. září 2012 v 7:33 | Reagovat

This really is genuinely excellent news. Thank you for sharing it with us!

32 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 15. září 2012 v 9:55 | Reagovat

Sweet write-up.

33 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 15. září 2012 v 12:56 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

34 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 15. září 2012 v 14:37 | Reagovat

Many thanks for your good publish. I'll take the notes you've written.

35 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 16. září 2012 v 14:07 | Reagovat

How's it going? I enjoyed reading through this publish. My husband and I have been researching for this kind of article with the longest time and We know that your details about the issue at hand is spot on. I'll be certain to introduce this posting to my neice. Can you tell me how to acquire your new RSS feed? Continue to keep on blogging!

36 Coach Outlet Online Coach Outlet Online | E-mail | Web | 16. září 2012 v 15:28 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

37 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 17. září 2012 v 8:07 | Reagovat

It's a good stage!

38 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 17. září 2012 v 19:05 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

39 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 20. září 2012 v 10:19 | Reagovat

Incredibly inspiring article, Thank you !?!

40 Burberry Outlet Burberry Outlet | E-mail | Web | 21. září 2012 v 9:36 | Reagovat

That is definately one of the best blogs I've sen in ages online. Maintain up the excellent posts.

41 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 21. září 2012 v 11:40 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

42 Coach Outlet Online Coach Outlet Online | E-mail | Web | 22. září 2012 v 9:37 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

43 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 16:24 | Reagovat

This really is genuinely excellent news. Thank you for sharing it with us!

44 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 22. září 2012 v 16:51 | Reagovat

Positive glad that I navigated in your web page by accident. I'll be subscribing to your feed in order that I can get the latest updates. Appreciate all of the details right here

45 Coach Outlet Online Coach Outlet Online | E-mail | Web | 22. září 2012 v 22:52 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

46 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 23. září 2012 v 5:02 | Reagovat

I wants to thank you with the endeavors you have produced in publishing this article. I am trusting the same greatest work from you within the future as well. In fact your fanciful writing abilities has inspired me to start my own weblog now. Truly the blogging is spreading its wings rapidly. Your generate up is a fine example of it.Thanks yet again for discussing this cost-free on the web!

47 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 24. září 2012 v 10:50 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

48 Celine Luggage Bags Celine Luggage Bags | E-mail | Web | 25. září 2012 v 18:39 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

49 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 26. září 2012 v 0:07 | Reagovat

Hi! Your publish rocks and can be a great study!

50 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 26. září 2012 v 16:22 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

51 Gucci Outlet Online Gucci Outlet Online | E-mail | Web | 26. září 2012 v 21:33 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

52 hermes outlet hermes outlet | E-mail | Web | 27. září 2012 v 7:49 | Reagovat

This is undoubtedly one of the best blog I Forest Times Online. To maintain the excellent job.

53 Cheap Ugg Boots Cheap Ugg Boots | E-mail | Web | 28. září 2012 v 2:46 | Reagovat

Yes, thank for the details a million! Have to discover anybody organizing Tea Party. I wants to participate in organizing.

54 Cheap Coach Purses Cheap Coach Purses | E-mail | Web | 28. září 2012 v 3:04 | Reagovat

Many thanks for your good publish. I'll take the notes you've written.

55 Jenda Jenda | Web | 19. září 2014 v 9:46 | Reagovat

Nejlepší - http://www.cerneuhli.cz/prodej-uhli/

56 Mája Mája | Web | 25. září 2014 v 9:41 | Reagovat

it's very good

57 Davidek Davidek | 5. května 2015 v 12:13 | Reagovat

Topíte černým nebo hnědým uhlím?

http://www.premium-fuel.cz/cz-kategorie_565925-0-hnede-uhli.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama